អាសយដ្ឋាន: Prey Pring Cheung Village Sangkat Chom Chao Khan Po Sen Chey Phnom Penh

ការឃ្លាំមើល #11 (24-11-2014)

3 18

ការឃ្លាំមើល #10 (29-11-2013)

5 16

កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

បញ្ហាការអនុលោមច្បាប់ការឆ្លើយតប
002 មាន​កម្មវិធិ​កែប្រែ​សំរាប់​ពល​កម្ម​កុមារ#11   #10   
003 គ្មានពលកម្មដោយបង្ខំ#11   #10   
004 គ្មាន​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​កម្មករ​និយោជិត#11   #10   
005 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ#11   #10   
006 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត អំឡុង​ឈប់​សំរាក​សំរាល​កូន#11   #10   
007 គ្មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ#11   #10   
008 ប្រាក់ខែស្មើគ្នាសំរាប់បុរស និង ស្ត្រី#11   #10   
009 គ្មាន​ការ​រើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចូល​ជាសមាជិក​សហជីព​របស់​កម្មករ#11   #10   
010 កម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម និង អាច​បង្កើត​សហជីព​បាន​ដោយ​សេរី#11   #10   
011 គ្មានការគ្រប់គ្រង់សហជីពពីសំណាក់និយោជក#11   #10   
012 ការងារគឺមិនអាស្រ័យលើភាពជាសមាជិកសហជីពនោះទេ#11   #10   
013 ការ​គ្រប់គ្រង​មិន​ជ្រៀតជ្រែក​ជាមួយ​សហជីព#11   #10   
014 កម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងសហជីព#11   #10   
015 ការ​ហ្វឹកហាត់​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​អាគារ​ពេល​មាន​អាសន្ន​(រាល់​​៦​ខែ​ម្តង)#11   #10   
016 បើកសោ​គ្រប់​ច្រក​ចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ម៉ោង​ការងារ#11   #10   
017 ច្រកចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន​មាន​ចំនួន​គ្រប់គ្រាន់#11   #10   
018 គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ដែល​គ្រោះ​ថ្នាក់​មាន​ប្រដាប់​ការពារ(មិនមែន​​របាំង​ការពារ​ម្ជុល)#11   #10   
019 មានទឹកស្អាត និង គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគ#11   #10   
020 ផ្តល់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ត្រឹមត្រូវ#11   #10   
021 ផ្តល់​ប្រាក់​ការងារ​បន្ថែម​ម៉ោង​ត្រឹមត្រូវ#11   #10   
022 ប្រាក់​រង្វាន់​ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​​ ការ​ឈប់​សំរាក គឺត្រូវ​គិត​តាំង​ពី​ពេល​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង#11   #10