បញ្ហាចំបងៗ សេចក្តីផ្តើម

  • ទំព័រទាំងនេះ​បាន​បង្ហាញ​ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​លើ​បញ្ហាដ៏​សំខាន់ 21ចំនុច ដែល​បាន​រាយ​ខាង​ក្រោម​ ហើយ ​ត្រូវបាន​ផ្អែក​លើ​ការត្រួតពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​បំផុតរបស់​រោងចក្រ (ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែតុលាឆ្នាំ 2013) ។
  • លទ្ឋផលអំពី​ការ​អនុលោម​ច្បាប់ទាំងនេះ​ នឹង​ត្រូវ​ផ្សាយ​​រៀង​រាល់​ត្រីមាស​ និង រោងចក្រ​អាច​​បង្ហាញ​ការ​អនុវត្ត​របស់​ពួកគេ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ។
  • សំរាប់​​ការ​​សេចក្តី​អធិប្បាយ​​ពិស្តារ​​នៃ​បញ្ហា​ទាំងអស់ និង បទដ្ឋានយោងនានា​ សូម​ចុច​នៅ​ទីនេះ
តារាងរោងចក្រ
កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមាន​កម្មវិធិ​កែប្រែ​សំរាប់​ពល​កម្ម​កុមារ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មានពលកម្មដោយបង្ខំ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​កម្មករ​និយោជិត
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត អំឡុង​ឈប់​សំរាក​សំរាល​កូន
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានប្រាក់ខែស្មើគ្នាសំរាប់បុរស និង ស្ត្រី
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មាន​ការ​រើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចូល​ជាសមាជិក​សហជីព​របស់​កម្មករ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានកម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម និង អាច​បង្កើត​សហជីព​បាន​ដោយ​សេរី
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគ្មានការគ្រប់គ្រង់សហជីពពីសំណាក់និយោជក
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានការងារគឺមិនអាស្រ័យលើភាពជាសមាជិកសហជីពនោះទេ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានការ​គ្រប់គ្រង​មិន​ជ្រៀតជ្រែក​ជាមួយ​សហជីព
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានកម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងសហជីព
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់ការ​ហ្វឹកហាត់​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​អាគារ​ពេល​មាន​អាសន្ន​(រាល់​​៦​ខែ​ម្តង)
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់បើកសោ​គ្រប់​ច្រក​ចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ម៉ោង​ការងារ
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់ច្រកចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន​មាន​ចំនួន​គ្រប់គ្រាន់
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ដែល​គ្រោះ​ថ្នាក់​មាន​ប្រដាប់​ការពារ(មិនមែន​​របាំង​ការពារ​ម្ជុល)
សុខភាព និង សុវត្ថិភាពកន្លែងការងារ/សង្រ្គោះបន្ទាន់មានទឹកស្អាត និង គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគ
ប្រាក់ឈ្នួលផ្តល់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ត្រឹមត្រូវ
ប្រាក់ឈ្នួលផ្តល់​ប្រាក់​ការងារ​បន្ថែម​ម៉ោង​ត្រឹមត្រូវ
កិច្ច​សន្យាការងារប្រាក់​រង្វាន់​ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​​ ការ​ឈប់​សំរាក គឺត្រូវ​គិត​តាំង​ពី​ពេល​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង