អាសយដ្ឋាន: Building No.6, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia.

ការឃ្លាំមើល #12 (24-10-2023)

3 18

ការឃ្លាំមើល #11 (20-10-2022)

1 20

ការឃ្លាំមើល #10 (12-10-2021)

0 21

ការឃ្លាំមើល #9 (17-11-2020)

0 21

កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

បញ្ហាការអនុលោមច្បាប់ការឆ្លើយតប
002 មាន​កម្មវិធិ​កែប្រែ​សំរាប់​ពល​កម្ម​កុមារ#12   #11   #10   #9   
003 គ្មានពលកម្មដោយបង្ខំ#12   #11   #10   #9   
004 គ្មាន​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​កម្មករ​និយោជិត#12   #11   #10   #9   
005 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ#12   #11   #10   #9   
006 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត អំឡុង​ឈប់​សំរាក​សំរាល​កូន#12   #11   #10   #9   
007 គ្មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ#12   #11   #10   #9   
008 ប្រាក់ខែស្មើគ្នាសំរាប់បុរស និង ស្ត្រី#12   #11   #10   #9   
009 គ្មាន​ការ​រើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចូល​ជាសមាជិក​សហជីព​របស់​កម្មករ#12   #11   #10   #9   
010 កម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម និង អាច​បង្កើត​សហជីព​បាន​ដោយ​សេរី#12   #11   #10   #9   
011 គ្មានការគ្រប់គ្រង់សហជីពពីសំណាក់និយោជក#12   #11   #10   #9   
012 ការងារគឺមិនអាស្រ័យលើភាពជាសមាជិកសហជីពនោះទេ#12   #11   #10   #9   
013 ការ​គ្រប់គ្រង​មិន​ជ្រៀតជ្រែក​ជាមួយ​សហជីព#12   #11   #10   #9   
014 កម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងសហជីព#12   #11   #10   #9   
015 ការ​ហ្វឹកហាត់​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​អាគារ​ពេល​មាន​អាសន្ន​(រាល់​​៦​ខែ​ម្តង)#12   #11   #10   #9   
016 បើកសោ​គ្រប់​ច្រក​ចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ម៉ោង​ការងារ#12   #11   #10   #9   
017 ច្រកចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន​មាន​ចំនួន​គ្រប់គ្រាន់#12   #11   #10   #9   
018 គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ដែល​គ្រោះ​ថ្នាក់​មាន​ប្រដាប់​ការពារ(មិនមែន​​របាំង​ការពារ​ម្ជុល)#12   #11   #10   #9   
019 មានទឹកស្អាត និង គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគ#12   #11   #10   #9   
020 ផ្តល់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ត្រឹមត្រូវ#12   #11   #10   #9   
021 ផ្តល់​ប្រាក់​ការងារ​បន្ថែម​ម៉ោង​ត្រឹមត្រូវ#12   #11   #10   #9   
022 ប្រាក់​រង្វាន់​ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​​ ការ​ឈប់​សំរាក គឺត្រូវ​គិត​តាំង​ពី​ពេល​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង#12   #11   #10   #9